Jachthaven Het Gevaer

Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten werd gegraven tussen 1844 en 1875 om de welvaart in de streek te verhogen.

De arme, Kempense zandgronden werden bevloeid met het kalkrijke water uit de Maas en de nijverheid leefde op door nieuwe transportmogelijkheden over water tussen Luik en Antwerpen. Bij het graven stootte men op een kleilaag die de industrialisatie van de streek tot gevolg had. Langs het kanaal vestigden zich meerdere steen- en pannenfabrieken. Helaas zijn deze teloorgegaan. Het kanaal wordt momenteel druk bevaren door plezierjachten en kano’s. Langs de oevers is het heerlijk maar vooral ook verfrissend wandelen, fietsen, moutainbiken en paardrijden.

Jachthaven Het Gevaer ligt goed beschut in een groen en rustig kader en beschikt over diverse faciliteiten voor passanten. Bij goed weer ben je tijdens het weekend welkom op het terras op het water met uitzicht over het kanaal.

Vaar mee op het Vikingschip Nokkvi

Het schip is een getrouwe reconstructie op schaal 1/3 van het meest bekende Vikingschip, gevonden te Gokstad in Noorwegen. Het is het type Vikingschip waarmee de Vikingen gedurende de 9de – 10de eeuw overzeese tochten naar Europa ondernamen.

Het Vikingschip was hét middel bij uitstek waarmee de Vikingen hun stempel drukten op hun tijd. Het schip biedt plaats voor 8 roeiers, maar kan ook gezeild worden. Uniek bij deze reconstructie is dat de drakenkop een reconstructie is van een vondst in de Schelde tussen Appels en Zele.

Elk 2de weekend van de maanden mei tot september, vaart het schip uit met bemanning.

Boek je Vikingtocht

Naar top