Hofke van Chantraine

Het Hofke van Chantraine is een Kunst- en erfgoedcentrum, gehuisvest in het unieke kader van een meer dan 100 jaar oude pastorie, gelegen in een groene omgeving kort bij de dorpskern van Oud-Turnhout.

Als Kunstcentrum wil het Hofke een podium bieden voor en promotie verlenen aan allerlei kunstvormen door het zelf inrichten van tentoonstellingen en andere kleinschalige culturele activiteiten of het beschikbaar stellen van de ruimten aan kunstenaars. Anderzijds stelt het Hofke als Erfgoedcentrum zich ook tot doel om te zorgen voor het behoud en het promoten van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Oud-Turnhout.

De beschermde architecturale vormgeving van het gebouw samen met de grote tuin en aanpalende vijver vormen een uitnodigend decor met een bovenlokale uitstraling. Door haar vaak unieke en kwalitatief hoogstaande en regio-overschrijdende programmering, trekt zij ook bezoekers aan uit andere provincies en de buurlanden, voornamelijk uit Nederland.

Renovatiewerken Hofke van Chantraine

Na 23 jaar tentoonstellings- en activiteitenwerking zijn op maandag 27/11/23 de langverwachte renovatiewerken in het Hofke van Chantraine van start gegaan.

De renovatiewerken stomen het ‘Hofke van Chantraine’ klaar voor de toekomst, waarbij vooral het toegankelijk maken van het gebouw één van de belangrijkste verbeteringen zal zijn, naast technische en structurele ingrepen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van het Hofke op www.hofkevanchantraine.be of volg hen op sociale media. Zo blijf je niet alleen op de hoogte van de verbouwingswerken, maar ook van de initiatieven op externe locaties.

Naar top